ETK Elektronik
Sitemap
Print
 

PRESSEMEDDELELSE  

ETK EMS Group overtager aktiverne fra konkursboet efter Delfi Electronics A/S og fortsætter produktion i Sønderborg

ETK EMS Group med hovedkontor i Skanderborg vælger at ekspanderer sin danske del af EMS-forretningen med opkøb af aktiverne efter Delfi Electronics A/S i Sønderborg. Hermed har ETK EMS nu lokal produktion i Danmark fra 3 lokaliteter (Skanderborg, Frederikssund og Sønderborg). Udover disse 3 lokale produktioner i Danmark har ETK EMS også en større EMS produktion i Thailand.

Siden vi i 2011 lavede et opkøb af daværende Zoma Electronics i Frederikssund og Thailand har vi i ledelsen ofte drøftet om vi skulle gentage succesen og etablerer os flere steder lokalt i Danmark. Sønderborg har altid været et af de steder hvor vi har vurderet at potentialet er størst, så overtagelsen lå lige for forklarer Torben Drejer, COO & Partner i ETK EMS Group. Udover at vi glæder os til at betjene de eksisterende kunder, nu i ETK EMS Sønderborg regi, så håber vi også på en lokal opbakning fra den store lokale elektronikindustri, så de hermed kan være med til at sikre, at der fremover også er basis for EMS-produktion i Sønderjylland og på Als siger Torben Drejer. Han fortsætter, vi har her i september lige fejret ETK EMS’ 40-års jubilæum og med denne nye ekspansion ser vi endnu mere frem til at fortsætte væksten også i de kommende år.

ETK EMS ser frem til at byde de nu tidligere Delfi kunder, medarbejdere og leverandører hjertelig velkommen i gruppen. Vi vil fastholde den lokale gode service som Delfi Electronics A/S har været kendt for og samtidig give adgang til de mange produktionsmuligheder og det agile unikke prototype set-up som ETK EMS er kendt for. ETK EMS har gennem årtier udviklet Logistik- og Business Intelligence systemer, som har optimeret for vores nuværende kunder. Vi vil indenfor kort tid også kunne tilbyde denne service fra vores nye lokale produktion i Sønderborg.

ETK EMS ser også frem til at kunne etablere et godt samarbejde lokalt i Sønderborg med Center for Industriel Elektronik på Syddansk Universitet, så de kommende ingeniører får mulighed for at få sparring med hensyn til optimal EMS-produktion, når de starter på deres entreprenørskab. Med så stærk en uddannelse lokalt forventer vi, at en del ingeniører, som vi hjælper, vil slå sig ned i Sønderjylland.

ETK EMS Sønderborg starter op fra onsdag den 10 oktober.

Yderligere oplysninger:

- Torben Drejer, COO & Partner, ETK EMS Group, +45 51 34 91 88

        

 


 


Industrivej 45, Stilling
DK 8660 Skanderborg
Tel. +45 87 93 86 00
VAT no. 20 17 72 84